JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijdentrans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agenda
RIJKDOM EN EER - Annie Rix Militz

annie rix militz rijkdom en eer
Annie Rix Militz onderwijst dat we voorspoed op de juiste manier moeten zien, als de aanwezigheid van God. Daarom moeten we het niet afwijzen of minachten, maar het zien als de legitieme expressie van het spirituele leven.
Om echt voorspoedig te zijn, moet echter zelfzucht overwonnen worden. Zelfzuchtige mensen lijken soms voorspoed te verwerven, maar het pad van zulke voorspoed is doorkruist door verval en dood. Ook James Allen schrijft indringend hierover.
Ze beschrijft ook de valstrik van rijkdom. Het is het geloof dat geld gelukkig maakt. We hebben recht op overvloed, maar het wordt een struikelblok als we er verkeerde waarde aan hechten.
Annie Rix Militz vervolgt haar betoog met de stelling dat veel mensen door hun religieuze training tevreden zijn met weinig terwijl dat niet hoeft. Het komt door een verkeerde interpretatie van bijbelteksten.

Hier heeft het ego weer alles zoveel mogelijk verwrongen om ons van ons goddelijk erfgoed weg te houden.
Wanneer we God zien als de bron van onze voorspoed en beseffen dat onze gedachten en ons vertrouwen ons voorspoed brengen, en niet hechten aan het stoffelijke, dan zijn we echt voorspoedig. Dan kunnen we ook wonderen meemaken.
Ware rijkdommen maken anderen voorspoedig. Annie Rix Militz zegt, dat we niet moeten geloven dat je alleen maar rijk kunt worden ten koste van anderen. Je eeuwige vertrouwen in jezelf, in je medemensen en in je wereld ligt in:
Het is ten eerste de Wil van God dat je een groot succes bent. En ten tweede zegent je rijkdom de hele schepping.
Ware voorspoed voegt toe aan de voorspoed van de hele wereld, het maakt anderen voorspoedig. Mijn voordeel is jouw voordeel; jouw succes is mijn succes.
Wie door kennis van de Waarheid voorspoedig is, brengt de hele aarde voorspoed, hij brengt de hemel op aarde.
Annie Rix Militz geeft verschillende affirmaties en oefeningen en het volgende advies: Als het manifesteren langzaam lijkt te gaan, erken dat niet, en erken ook geen mislukkingen. Je schatten in de hemel moeten wel vorm nemen van schatten op aarde. Heb geduld in vertrouwen.
Het Christus bewustzijn, ons besef van onze goddelijkheid, is ons bewustzijn van voorspoed. Wanneer we dit bewustzijn hebben, is alles wat we ondernemen, voorspoedig. We moeten op de eerste plaats altijd de zaak van onze Vader stellen.

Hierna volgt de inhoudsopgave van het boek 'Rijkdom en eer'.

INHOUD
 • I. Voorspoed door spiritualiteit
 • II. De magie van zachtmoedigheid
 • III. Vrijmoedigheid door Kennis van Waarheid
 • IV. Inspiratie in werk
 • V. Vrijheid van schulden
 • VI. De rijke geesteshouding
 • VII. Het is nog steeds de eeuw van wonderen
 • Eerste meditatie: Goddelijkheid als de essentie van rijkdommen
 • Eerste behandeling
 • VIII.In de stilte van het thuis
 • Tweede meditatie: de hoofdweg van voorspoed
 • Tweede behandeling
 • IX. Voorspoed begint thuis
 • Derde meditatie: Rijkdommen de gaven van God
 • Derde behandeling
 • Het huis heringericht
 • Vierde meditatie: zegen, eer, dank zeggen
 • Vierde behandeling
 • XI. Ons onbeperkt vermogen
 • Vijfde meditatie: "Mijn beker vloeit over"
 • Vijfde behandeling
 • XII. Jezus Christus in de zakenman
 • Zesde meditatie: Christus in mij als mijn macht tot voorspoed
 • Vragen


 • Annie Rix Militz -
  Rijkdom en eer - de ongekend lage prijs van 8.00 euro


  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Bestel het ebook per per email. Plaats a.u.b. de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank!
  Je kunt het ook snel en veilig kopen via PayPal
  klik daarvoor op de witte knop

  Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
  www.trans4mator.nl
  Met de Trans4mator snel en gemakkelijk de ingeslepen ego-blokkades naar het Licht brengen en elimineren

  www.cursusinwonderen.nl
  over "Een cursus in wonderen" het boek dat mijn leven totaal transformeerde


  www.absolute1.net
  Spirituele boeken online (de meeste gratis) over metafysica, mystiek, esoterie, met affirmaties voor een nieuwe tijd. Metafysische ebooks & inspirerende kinderboeken, over zelfontplooiing, meditatie, spiritualiteit, positief denken, vertrouwen, verlangen, een cursus in wonderen, overvloed, het Onze Vader en succes.