top menu
Wat is de Transformator?

Vergeven en onthechting

Een gelukkig leven

Affirmeren

Vind je passie!

Onze audio's

De MP3 audio's om je verleden te helen

De wet van aantrekkingskracht voor ouders en kinderen
de Secret en de Wet van Aantrekking

De Wet van Aantrekking en doelen

Ego en de zogenaamde gevaren van
de Wet van Aantrekking
Je ideale partner

Discussies op TV over The Secret


Praktische toepassing van
"EEN CURSUS IN WONDEREN"

lichamelijk welzijn
Slanker, jonger en fitter door je denken

Stop veroudering

Stoppen met roken m.b.v. EVT - de gratis handleiding


Meer genieten van verkopen en van sex

Voor wie is de Transformator?

xxx
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld

Je eigen bloeiende praktijk opbouwen

Vastgelopen in je werk?

Ervaringen & reacties

Teleconferenties

het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee

De Transformator cursus voor Meesterschap
en Gelukkig Leven
de Transformator voor Succes en Meesterschap

interessante sites

Emotionele balans

Wetenschappelijk onderzoek

praktische energetische zelfhulp

werkwijze en inhoud van onze cursussen

tips voor startende ondernemers en een eigen kant-en-klare website

Masaru Emoto's heilzaam water

video & audio links naar programma's over The Secret en de wet van aantrekking
Hulp om te visualiseren, zoals eigen filmpjes

EVT - Energetische technieken

business & spiritualiteit

betere sportprestaties


VAN ARMOEDE NAAR MACHT

Dit boek van James Allen bestaat in feite uit twee boeken, te weten:
- Het pad naar voorspoed
- De weg van vrede

In het voorwoord zegt James Allen:
'Ik keek rond in de wereld en zag dat het werd overschaduwd door verdriet en verwoest door het hevige vuur van het lijden. En ik zocht naar de oorzaak. Ik keek om me heen, maar kon het niet vinden; ik keek naar binnen en daar vond ik zowel de oorzaak als de zelfgemaakte aard van die oorzaak. Ik keek nogmaals, dieper, en vond de remedie. Ik vond één Wet, de Wet van Liefde; één leven, het Leven van aanpassing aan die Wet; één Waarheid, de Waarheid van een overwonnen geest en een stil en gehoorzaam hart.'
Hij constateert dat geluk in het menselijk bestaan kortstondig is en vraagt zich af:
'Is er dan geen ontsnappingsweg uit pijn en verdriet? Zijn er geen middelen om de banden van kwaad te verbreken? Is permanent geluk, zekere welvaart en blijvende vrede een dwaze droom?
Nee, het doet me genoegen om te vertellen dat er een manier is om kwaad voor altijd te verslaan; er is een proces waardoor ziekte, armoede, of welke akelige omstandigheid dan ook voorgoed aan de kant kan worden gezet. Er is een methode om permanente voorspoed te verzekeren, vrij van elke angst dat tegenslagen terug kunnen komen en er is een manier om ononderbroken en voortdurende vrede en gelukzaligheid te verwezenlijken. En het begin van de weg die leidt naar deze heerlijke verwezenlijking is de verwerving van een juist begrip van de aard van kwaad.
Het is niet genoeg om kwaad te ontkennen of te negeren; het moet begrepen worden. Het is niet genoeg om God te bidden om het kwaad te verwijderen; u moet ontdekken waarom het er is en welke les u eruit kunt leren. Het heeft geen nut om te schelden op de ketens die u binden en stoom af te blazen en aan ze te trekken; u moet weten waarom en hoe u gebonden bent. Daartoe moet u buiten uzelf treden en beginnen uzelf te onderzoeken en te begrijpen. U moet ermee ophouden om een ongehoorzaam kind in de school van ervaring te zijn en moet beginnen om nederig en met geduld de lessen te leren die voor uw ontwikkeling en uiteindelijke perfectionering klaar zijn gezet. Want als kwaad juist wordt begrepen, blijkt het geen onbeperkte macht of principe in het universum te zijn, maar slechts een voorbijgaande fase van de menselijke ervaring en daardoor wordt het een leraar voor hen die bereid zijn om te leren. Kwaad is geen abstract iets buiten u; het is een ervaring in uw eigen hart en door uw hart geduldig te onderzoeken en recht te zetten, zult u geleidelijk worden geleid naar de ontdekking van het ontstaan en de aard van kwaad, wat onvermijdelijk gevolgd wordt door het volledige uitwissen ervan.'

Innerlijke vrede gaat aan voorspoed vooraf. In het tweede deel legt hij uit hoe de mens blijvende vrede kan verwerven.
'Er bestaat geen andere weg naar de verwerving van spirituele macht behalve door die innerlijke verlichting en verheldering die de verwerkelijking van spirituele principes is. Deze principes kunnen alleen door constante oefening en toepassing worden verwezenlijkt.
Neem het principe van Goddelijke Liefde en mediteer er rustig en ijverig over met het doel het door en door te gaan begrijpen. Breng het zoeklicht ervan om te schijnen op al uw gewoonten, uw handelingen, uw spreken en interactie met anderen, zelfs uw geheime gedachten en begeerten. Terwijl u dit pad aanhoudt zal de Goddelijke Liefde meer en meer volmaakt aan u geopenbaard worden en uw eigen tekortkomingen zullen een steeds groter contrast vormen, u zo aanmoedigend tot hernieuwde toewijding. U zult nooit meer berusten in uw zwakheid, uw zelfzucht, uw onvolmaaktheid, als u eenmaal een glimp van die onvergelijkbare grootsheid van dat onvergankelijk principe hebt opgevangen. U zult die Liefde achtervolgen totdat u elk disharmonieus element hebt losgelaten en uzelf in volkomen harmonie ermee hebt gebracht. En die toestand van innerlijke harmonie is spirituele macht.'
Volgens James Allen kan blijvende vrede niet gevonden worden in de dingen van de aarde.
'Terwijl ze zich vergeefs verbeelden dat de aardse genoegens echt en bevredigend zijn, herinneren pijn en verdriet hen voortdurend aan hun onechte en onbevredigende natuur. Steeds trachten ze te geloven dat volledige bevrediging ligt in materiële dingen. Tegelijk zijn ze zich bewust van een innerlijke en voortdurende opstand tegen dit geloof, een opstand die zowel een weerlegging is van hun wezenlijke sterfelijkheid en een inherent en onvergankelijk bewijs dat ze alleen in het onsterfelijke, het eeuwige, het oneindige, blijvende bevrediging en ononderbroken vrede kunnen vinden.
Hier is de gemeenschappelijke basis voor geloof, hier is de wortel en bron van alle religie, hier is de ziel van broederschap en het hart van de Liefde, namelijk dat de mens zowel in wezen als spiritueel goddelijk en eeuwig is, en eeuwig streeft naar bewustzijn van de eigen natuur, onderwijl ondergedompeld in sterfelijkheid en geplaagd door rusteloosheid.
De geest van de mens is onafscheidelijk van het oneindige en kan niet met minder dan het Oneindige tevreden zijn en de last van pijn zal zwaar blijven wegen op het hart van de mens en de schaduwen van leed diens pad verduisteren tot de mensheid ophoudt met zwerven en terugkeert in hun thuis in de werkelijkheid van het Eeuwige.'


Hierna volgt de inhoudsopgave van het boek:
INHOUD

DEEL I

Het pad van voorspoed

Hoofdstuk 1        De les van kwaad
Hoofdstuk 2        De wereld is een weerspiegeling van geestestoestanden
Hoofdstuk 3        De ontsnapping uit ongewenste omstandigheden
Hoofdstuk 4        De stille macht van het denken; het beheersen en richten van de eigen krachten
Hoofdstuk 5        Het geheim van gezondheid, succes en macht
Hoofdstuk 6        Het geheim van overvloedig geluk
Hoofdstuk 7        De verwezenlijking van voorspoed


DEEL II

DE WEG VAN VREDE

Hoofdstuk 1        De macht van meditatie
Hoofdstuk 2        De twee meesters, het zelf en de Waarheid
Hoofdstuk 3        De verwerving van spirituele macht
Hoofdstuk 4        De verwerkelijking van onzelfzuchtige liefde
Hoofdstuk 5        Het Oneindige ingaan
Hoofdstuk 6        Heiligen, Wijzen en Verlossers; De Wet van Dienstbaarheid
Hoofdstuk 7        Het verwezenlijken van volmaakte vrede

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

James Allen - Van armoede naar macht.
Waarom zou je nog wachten? Nu is de tijd. Begin meteen aan je nieuwe leven.

Begin nu te genieten van de verbazingwekkende mogelijkheden die het leven echt heeft.

Je kunt ook snel betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Plaats de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht en of het een ebook betreft. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Via Paypal kun je al je inkopen op internet heel gemakkelijk betalen.

Wat is de waarde voor je van een product dat:
**    Je vermogen om voorspoed aan te trekken gigantisch laat toenemen?

**    Je bevrijdt van emotionele lasten?

**    Je bevrijdt van angsten en stress?

**    Je bewust laat worden van je verbazingwekkende spirituele macht?

**    Je geest opent voor heerlijke ongedroomde mogelijkheden?

**    Je leven in ieder opzicht volkomen zal transformeren, je financiŽn, gezondheid, relaties en gevoelsleven?ZOALS EEN MENS DENKT
James Allen

Een publicatie van Stichting Absolute 1

Vertaling door Margareth Lee in 2002Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust.

Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet.
james allen
Je kunt het hier gratis verkrijgen als ebook.
Lees het ebook hier

of download als PDF bestand


"Zoals een mens denkt" van James Allen is te koop bij ons als MP3 audio luisterboek. Bestel dit online MP3 audio luisterboek heel gemakkelijk per email met de vermelding "audio James Allen". Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

Klik op de knop als je liever betaalt via Paypal 13 euro):


Beluister alvast een deel ervan. (1 min16)naar www.trans4mator.nl
Met de Trans4mator snel en gemakkelijk de ingeslepen ego-blokkades naar het Licht brengen en elimineren

naar www.cursusinwonderen.nl
over "Een cursus in wonderen" het boek dat mijn leven totaal transformeerde

naar
www.absolute1.net

Spirituele boeken online over metafysica, mystiek, esoterie, met affirmaties voor een nieuwe tijd. Metafysische ebooks & inspirerende kinderboeken, over zelfontplooiing, meditatie, spiritualiteit, positief denken, vertrouwen, verlangen, een cursus in wonderen, overvloed, het Onze Vader en succes.

top menu